• LASK林茨
  • 上赛季奥甲排名:4  赛前排名:4
LASK林茨 沃尔贝格
赛前积分榜
LASK林茨
1 施拉格
18 G.特劳纳
6 维辛格
15 兰塞贝纳
8 米肖尔
13 厄尔曼
25 霍兰德
26 兰福特尔
27 戈吉格尔
36 T.赫鲍尔
4 波加特茨
28 弗列塞尔
10 法比安·本科
21 埃尔多安
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
LASK林茨 本场技术统计 沃尔贝格
75 进攻次数 87
37 危险进攻 45
11 射门次数 18
3 射正次数 6
22 任意球 16
2 角球 6
1 越位 1
15 犯规 20
1 黄牌 3
0 红牌 0
48.0% 控球率 52.0%
沃尔贝格
26 M.索尔鲍尔
7 施密茨
27 M.诺瓦克
10 利恩德尔
16 M.雷特格布
8 里茨迈尔
24 C.温尼茨尼
12 德韦·阿基姆
34 M.施梅博克
1 C.多布尼克
15 N.雷尼奇
19 S.斯普兰格勒
9 格什维德尔

球员技术统计

LASK林茨 vs 沃尔贝格
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 施拉格 门将 首发 90 0 0 0 0 37 0 0 0 0 2 0 0 6
18 G.特劳纳 后卫 首发 90 0 0 0 0 31 1 1 0 0 8 0 0 0
6 维辛格 后卫 首发 90 0 0 1 0 51 4 1 2 0 9 0 0 0
15 兰塞贝纳 后卫 首发 90 0 0 0 0 33 1 0 3 0 10 0 0 0
8 米肖尔 中场 首发 90 1 0 2 1 28 0 2 0 0 2 0 0 0
13 厄尔曼 中场 首发 90 0 0 0 0 42 2 0 2 0 1 0 0 0
25 霍兰德 中场 首发 90 1 0 2 1 28 3 2 2 0 0 0 0 0
26 兰福特尔 中场 首发 90 0 0 3 0 33 0 1 1 0 1 0 0 0
27 戈吉格尔 前锋 首发 58 0 0 0 0 11 1 2 1 0 0 0 0 0
36 T.赫鲍尔 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 波加特茨 后卫 替补 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 弗列塞尔 中场 替补 32 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0
10 法比安·本科 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 埃尔多安 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。