IFK哥德堡 哈马比
  • 哈马比
  • 赛前排名:5  上赛季瑞典超排名:4
赛前积分榜
IFK哥德堡
1 阿尼蒂斯
24 奥尔松
20 维内松
26 卡利西尔
19 奥古斯特·厄令麦克
10 帕特里克·拉戈米尔
9 R.索德
31 阿莫斯
5 达格拉卡
8 巴尔尼
27 托科
7 埃里克松
29 维比
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
IFK哥德堡 本场技术统计 哈马比
55 进攻次数 77
37 危险进攻 49
12 射门次数 11
1 射正次数 4
21 任意球 12
3 角球 6
3 越位 3
9 犯规 17
2 黄牌 2
0 红牌 1
51.0% 控球率 49.0%
哈马比
27 库尔奇
77 索尔海姆
3 魏德格伦
5 法尔曼
8 J.安德森
6 博哈尼奇
22 坦科维奇
17 亚尔坦松
20 卡查尼克利奇
40 尤尔季奇
25 布莱夫
23 德格伦德
16 本特松
11 罗迪奇
7 哈利利
14 Sderstrm

球员技术统计

IFK哥德堡 vs 哈马比
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 阿尼蒂斯 门将 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 奥尔松 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 维内松 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 卡利西尔 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 奥古斯特·厄令麦克 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 帕特里克·拉戈米尔 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 R.索德 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 阿莫斯 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 达格拉卡 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴尔尼 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 托科 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 埃里克松 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 维比 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。