IR雷克雅维克
(客队)

当前排名:3

2017/2018 冰岛甲级联赛
比赛时间:2018-02-13 星期二 03:15
球场:
让分盘:+7.5分 总分盘:

华路亚
(主队)

当前排名:10

联赛排名统计

IR雷克雅维克[3]
场次 联赛排名 胜率
总计 17 12 5 82.7 79.8 2.9 3 70.6%
主场 9 6 3 82.3 80.6 1.7 5 66.7%
客场 8 6 2 83.1 79.0 4.1 1 75.0%
近10场 10 7 3 85.1 82.1 3.0 70.0%
华路亚[10]
场次 联赛排名 胜率
总计 17 5 12 83.8 90.4 -6.6 10 29.4%
主场 8 3 5 86.9 91.0 -4.1 9 37.5%
客场 9 2 7 81.0 89.8 -8.8 10 22.2%
近10场 10 2 8 81.4 90.7 -9.3 20.0%

两队交战往绩

双方近3次交战,华路亚1胜2负,大球0次,小球0
  场次 主客
  赛事 日期 客队 比分 [总分] 主队 胜负 分差 让分 输赢 总分盘 大小
  冰岛甲 2017-11-17 华路亚
    90-76   [166]
  IR雷克雅维克 14
  冰岛甲 2014-02-08 IR雷克雅维克
    90-79   [169]
  华路亚 -11
  冰岛甲 2013-11-08 华路亚
    92-99   [191]
  IR雷克雅维克 -7

  近期战绩

  IR雷克近期战绩

  赛事 时间 客队 比分 主队 胜负 大小
  冰岛甲 2018-02-08 托尔
    70-68  
  IR雷克
  冰岛甲 2018-02-02 斯塔尔南
    87-64  
  IR雷克
  冰岛甲 2018-01-25 IR雷克
    90-87  
  拿尔维克
  冰岛甲 2018-01-19 KR雷克
    78-87  
  IR雷克
  冰岛甲 2018-01-08 IR雷克
    90-74  
  霍图尔
  冰岛甲 2018-01-05 堤达斯托
    75-83  
  IR雷克
  冰岛甲 2017-12-15 凯夫拉维
    92-96  
  IR雷克
  冰岛甲 2017-12-08 IR雷克
    87-97  
  候卡尔
  冰岛甲 2017-12-04 格林达维
    90-97  
  IR雷克
  冰岛甲 2017-11-20 IR雷克
    89-71  
  阿库雷

  IR雷克10场战绩7胜3负大球0次小球0次

  最近
  负
  负
  胜
  胜
  胜
  胜
  胜
  负
  胜
  胜
  最远

  华路亚近期战绩

  赛事 时间 客队 比分 主队 胜负 大小
  冰岛甲 2018-02-09 华路亚
    87-93  
  斯塔尔南
  冰岛甲 2018-02-01 拿尔维克 华路亚
  冰岛甲 2018-01-26 华路亚
    60-72  
  KR雷克
  冰岛甲 2018-01-20 霍图尔 华路亚
  冰岛甲 2018-01-08 华路亚 堤达斯托
  冰岛甲 2018-01-05 凯夫拉维
    87-84  
  华路亚
  冰岛甲 2017-12-15 候卡尔 华路亚
  冰岛甲 2017-12-08 华路亚
    89-90  
  格林达维
  冰岛甲 2017-12-04 阿库雷
    83-98  
  华路亚
  冰岛甲 2017-11-21 华路亚
    68-78  
  托尔

  华路亚10场战绩2胜8负大球0次小球0次

  最近
  负
  负
  负
  胜
  负
  负
  负
  负
  胜
  负
  最远

  IR雷克主客场战绩

  赛事 时间 客队 比分 主队 胜负 大小
  冰岛甲 2018-01-25 IR雷克
    90-87  
  拿尔维克
  冰岛甲 2018-01-08 IR雷克
    90-74  
  霍图尔
  冰岛甲 2017-12-08 IR雷克
    87-97  
  候卡尔
  冰岛甲 2017-11-20 IR雷克
    89-71  
  阿库雷
  冰岛甲 2017-11-10 IR雷克
    77-69  
  托尔
  冰岛甲 2017-11-03 IR雷克
    80-75  
  斯塔尔南
  冰岛甲 2017-10-20 IR雷克
    78-88  
  KR雷克
  冰岛甲 2017-10-06 IR雷克
    74-71  
  堤达斯托
  冰岛甲 2017-03-23 IR雷克
    74-75  
  斯塔尔南
  冰岛甲 2017-03-17 IR雷克
    68-75  
  斯塔尔南

  IR雷克10场战绩6胜4负大球0次小球0次

  最近
  胜
  胜
  负
  胜
  胜
  胜
  负
  胜
  负
  负
  最远

  华路亚主客场战绩

  赛事 时间 客队 比分 主队 胜负 大小
  冰岛甲 2018-02-01 拿尔维克 华路亚
  冰岛甲 2018-01-20 霍图尔 华路亚
  冰岛甲 2018-01-05 凯夫拉维
    87-84  
  华路亚
  冰岛甲 2017-12-15 候卡尔 华路亚
  冰岛甲 2017-12-04 阿库雷
    83-98  
  华路亚
  冰岛甲 2017-11-11 斯塔尔南 华路亚
  冰岛甲 2017-10-27 KR雷克
    80-73  
  华路亚
  冰岛甲 2017-10-13 堤达斯托
    73-69  
  华路亚
  冰岛甲 2014-03-17 KFI雷克
    84-94  
  华路亚
  冰岛甲 2014-03-08 斯塔尔南 华路亚

  华路亚10场战绩4胜6负大球0次小球0次

  最近
  负
  胜
  负
  负
  胜
  胜
  负
  负
  胜
  负
  最远

  双方盘路比较

  IR雷克雅维克
  场次 赢盘 输盘 赢盘率 大球 小球 大球率
  总计 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  主场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  客场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  近10场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  华路亚
  场次 赢盘 输盘 赢盘率 大球 小球 大球率
  总计 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  主场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  客场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
  近10场 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%

  未来赛事

  IR雷克雅维克
  赛事 日期 主客 对手 相隔
  冰岛甲 2018-02-16 3天
  冰岛甲 2018-03-02 17天
  冰岛甲 2018-03-05 20天
  冰岛甲 2018-03-09 24天
  冰岛甲 2018-03-16 31天
  冰岛甲 2018-03-20 35天
  冰岛甲 2018-03-23 38天
  冰岛甲 2018-04-05 51天
  华路亚
  赛事 日期 主客 对手 相隔
  冰岛甲 2018-02-16 3天
  冰岛甲 2018-03-03 18天
  冰岛甲 2018-03-05 20天
  冰岛甲 2018-03-09 24天
  冰岛甲 2018-10-05 234天
  冰岛甲 2018-10-12 241天
  冰岛甲 2018-10-19 248天
  冰岛甲 2018-10-27 256天

  预计阵容

  IR雷克雅维克
  - 首发 首发 - - 替补 替补 -
     
  - 伤病 伤停 -
     
  华路亚
  - 首发 首发 - - 替补 替补 -
     
  - 伤病 伤停 -
     

  冰岛甲排名

  排名 胜率
  1KR雷克13476%
  2候卡尔13476%
  3IR雷克12571%
  4堤达斯托12571%
  5拿尔维克10759%
  6格林达维9853%
  7斯塔尔南9853%
  8凯夫拉维8947%
  9托尔71041%
  10华路亚51229%
  11阿库雷31418%
  12霍图尔1166%
  回到顶部